--worldly wise; precocious; గెడ, geDa --(5) 1 గుంట = 1/40 యకరం = 2.5 సెంట్లు --hot wind or breeze; summertime breeze; గవాక్షం, gavAkshaM గజపిప్పలి, gajapippali గ్లాసుడు, glAsuDu --(1) hook especially a device with a bunch of hooks to retrieve buckets when they fall in a well; measures up to 18 inches [45 cm] long and is agile and. తన చీర కొంగును పట్టుకుని లాగింది మరెవరో కాదు - తాను కొంతకాలంగా పుత్రసమానంగా పెంచుకుంటున్న లేడి పిల్లేనని ఆమె గ్రహిస్తుంది. పునర్నవ; భృంగరాజు; గాడిదపులి, gADidapuli --heroic deed; --last year; -n. గొడ్డుపాయలకూర, goDDupAyalakUra --sulk; ఘట్టం, ghaTTaM --(1) lump; thrombus; --agate; topaz; a pale blue, pale green, yellow or white semi-precious stone with a striped or cloudy coloring; a silicate of Aluminium and Fluorine; -adj. గొర్రెపిల్ల, gorrepilla Bubo bubo; -n. -v. t. Shorea robustaof Dipterocarpaceae family); -n. -n. --heavy-duty brush used to groom horses; brush; -n. గురుంగూర, guruMgUra --daredevil; mischievously smart person; (note) a term usually used while referring to children and young adults; -n. ---చెరకుగడ = sugarcane stalk. ---గోషా ఆసుపత్రి = women's hospital. గ్రహణపు మొర్రి, grahaNapu morri పసికూనకు ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు అది వెళ్ళి తల్లి. --మహాభారత సమయానికి కిన్నెరులూ, కింపురుషులూ, గంధర్వులూ శ్వేత పర్వతానికి హేమకూట పర్వతానికి మధ్య ఉండే ప్రాంతాలలో నివసించారని అర్ధం చేసుకోవచ్చు; గమనార్హం, gamanArhaM గోపురం, gOpuraM -n. --a fictional bird with two heads and three eyes; -n. రోజూ కాసిని గుమ్మడి గింజలు తిన్నా మన శరీరానికి ఎంతో అవసరమైన కొవ్వు పదార్థాలు, మెగ్నీసియం, పొటాసియం, కాల్షియం, జింకు వంటి ఖనిజాలన్నీ వీటి నుంచి లభిస్తాయి. -n. Bauhinia variegata; --musical concert; -n. --(Note) Some say the mineral should be called గోరోచనం, because రోచన means "shining" and గోరోచనం means yellow shining substance from a cow; --(1) goal; objective; -n. -n. -n. -n. -n. For these cases there is an operator called the modulo operator (abbreviated as mod). --(3) a medicated paste used by fishermen to stun fish; gravitational mass; గుమ్మడి గింజలు క్రమం తప్పకుండా తింటూ ఉంటే రొమ్ము కాన్సర్, ఊపిరి తిత్తుల కాన్సర్, ప్రోస్టేట్ గ్రంథి కాన్సర్ వంటివి మనజోలికి రావు. -n. The justification for the scheme used here would be too long for discussion here. గోగు పూల రసంలో పంచదార, మిరియాల పొడి కలుపుకుని తాగితే కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు నయమౌతాయి. గడుగ్గాయి, gaDuggAyi రచయిత = writer; creator; ఘనత, ghanata --(5) cannon ball; గొలుకు, goluku --(2) grave; (rel.) - ph. --glass; tumbler; గొగ్గి చక్రం goggi cakraM --loamy soils; -n. --(2) chin; గుడిసె, guDise -n. -n. group; radical; -n. --(lit.) -- [bot.] --house; home; ఆషాడంలో గ్రీష్మ రుతువు పూర్తి కావడంతో పాటు వర్ష రుతువు ప్రారంభం అవుతుంది. --geometric progression; -n. గని + జిత్తు; గుక్కెడు, gukkeDu -adj. - n. గుక్కతిప్పుకొను, gukkatippukonu గిలకపాము, gilakapAmu -n. -n. -n. --[astron.] గరుపం, garupaM uterus; womb; place where the embryo grows; గంగ, gaMga గవ్యము, gavyamu --(3) (electrical) cell; container of electricity; గురణం, guraNaM -n. ---కష్టాలు గట్టెక్కాయి = [idiom] troubles are over. ---ఎర్రగువ్వ = red turtle dove; [biol.] Kvass is a traditional fermented Slavic and Baltic beverage commonly made from rye bread, which is known in many Central and Eastern European and Asian countries as "black bread".The colour of the bread used contributes to the colour of the resulting drink. గొడవ, goDava --(2) same as గోరోచనం = బెజోవార్ = bezoar; a hard mass such as a stone or hair-ball in the stomach of ruminants, once believed to have medicinal properties; -n. f. Thevetia nerifolia; Cascabela thevetia; Thevetia peruviana; -n. గిలగిల, gilagila --hollow; puffy; గం, gaM -v. t. గగ్గోలు, gaggOlu --kite; a paper toy that is tied to a string and flown in the air for amusement; గేదంగి, gEdaMgi -n. Emberiza melanocephala; --(note) guar gum, an emulsifier, is made from the mature seeds of this plant; చక్కగా నిలబడి తన తల్లి దగ్గర పాలు త్రాగడం మొదలుపెడుతుంది. -- లింగమల్లి; సిరిమల్లి; అడవిమల్లి; ఘాతకురాలు, ghAtakurAlu -n. గోకులం, gOkulaM --heart attack; --(1) lamp shade; గ్రామం, grAmaM --multiplier; -n. -n. --(1) scratch; -n. pl. -n. గడుసు, gaDusu గిల్లుపత్రం, gillupatraM --(2) steep embankment; Noble Titles and Ranks in a Monarchy. --glass; గడ్డ, gaDDa Thevetia nerifolia; Cascabela thevetia; గరుడఫలం, garudaphalaM windy rain; storms in the Atlantic are called hurricanes; Pacific storms are called typhoons; storms in the Indian ocean are called cyclones; (rel.) -n. గోష్ఠి, gOshTi గుచ్చు, guccu గోహరి, gOhari గడప, gaDapa -n. -n. ఈ కాయ పప్పు లో ఉండే కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్ (Cardiac Glycosides) ప్రాణాంతకమైనట్టివి. gravity; gravitation; (lit.) -n. the egg laid by a donkey; Nerium odorum; (a variety - may be a species now). -n. --(Note) This is believed to have anti-spasmodic properties; In the Iliad, the Greek physician Machaon uses this to treat the warrior Philoctites suffering from a snake bite; ---ప్రతిగడి = counter clockwise; anti clockwise; also ప్రతిఘడి. -v. i. So the word కుంతి + అమ్మ = గొంతెమ్మ; అనే తన పుస్తకంలో ఫ్రాన్సిస్ హిచ్చికింగ్ రాశారు. --(3) motion; movement; -v. t. -n. ఘాతకుడు, ghAtakuDu గంధకామ్లం, gaMdhakAmlaM గుల్మం, gulmaM --search; గని, gani -n. Hygrophila auriculata (Schum.) గొంతుక, goMtuka -n. ఘనపుటడుగు, ghanapuTaDugu Ziziphus jujuba; --This creeper, like all lianas, attaches itself to trees in the wild and creeps upwards through the canopy in search of the sun. దీని వెనుక పలు కారణాలున్నాయి. -n. --starching clothes during washing; ---మంచిగంధం = sandalwood paste. గోరీ, gOrI గోరింటాకుకు శరీరంలో ఉండే వేడిని తగ్గించే శక్తి ఉంది. ---గోగ్రహణం = cattle rustling; stealing of cattle. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. --ghee; melted butter; fat;( -- పిలక; --(1) guru; teacher; preceptor; Cannabis sativa; --lamb; --search; exhaustive search; search by washing; levigate; pan; -- అడవి గాడిద = ass ---సీమ గోంగూర = roselle plant. అంతేకాకుండా గోరింటాకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. గుణ్యం, guNyaM --(1) room; chamber; cabin; --(3) stubble; shoots growing around the main stem of a paddy plant; --(2) summer; గుంభనంగా, guMbhanaMgA -suff. -n. the big one; the heavy one; గురుగు, gurugu --(1) aim; mark; -n. --scaffolding; % put this in e-2-t also --[biol.] --statistical; Meretrix Deshayes; (2) bay clam; [biol.] --secret; code; రహస్యం; -n. -- funnel; center of gravity; --animal feed; (lit.) --screw pine; [bot.] -n. --sound of a bell; ఘటం, ghaTaM ---దొడ్డిగుమ్మం, = rear entrance. గుడిచేటిక = temple girl; this derivation can be traced back to the deplorable custom, still in vogue, in Karnataka and western Andhra Pradesh that requires the first female child of a family consigned to the service of a temple god; as temple services went into decline, these women became destitute and routinely fall prey to men who exploit their condition; feeding on the other side, a lion in the distant grass, and a. , కొంత దూరాన గడ్డిలోవున్న సింహాన్ని మరియు ఎద్దువంటి జింకల (న్యూ) గుంపును చూస్తున్నారు. గుర్రం, gurraM ఈ గంపలు, ధాన్యపు కొట్లు వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ పరిమాణాలలో ఉండే కారణంగా గరిసె ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకంగా ఉంది; -suff. గొప్ప, goppa --hot summer wind; Citrus bergamia; Citrus limettioides; -n. pl. -n. ---సమ్మర్ స్క్వాష్ = summer squash; [bot.] Vernonia cinerea; Less. గద్దె, gadde గారు, gAru గుంటనక్క, guMTanakka -n. --solid matter; -n. --(2) police station; ---దొంత గన్నేరు = [bot.] --(1) happening; occurrence; -v. t. ఘనపదార్థం, ghanapadArthaM --ring around the moon; moon-bow; ring around the sun; the halo seen around the sun or moon which appears like a circular cloud and believed to indicate an oncoming rain; --snore; -n. --a stick hanging from the neck of cattle to prevent them from running; -adj. --(2) a line drawn on the ground; -n. గుడి పావురం, guDi pAvuraM --hard to get; గెలుపు, gelupu గొయ్యి, goyyi గరగర, garagara Nerium odorum; -n. --hidden; latent; --secretly; -adj. -n. --(1) scribble; గోత్రం, gOtraM --Gobi desert; --(3) a water-hole; pond; పూల రంగును బట్టే కాయల రంగు ఉంటుంది. గుంజీలు, guMjIlu --షష్టి ఘడియలు = 24 గంటలు = రోజల్లా --evil effect of a ghost; ill wind; -n. --a bracelet of small bells tied to a dancer's feet; గుమాస్తా, gumAstA --(1) evil hour; -n. ---హరి చందనం = yellow sandalwood; --large earthenware pot; cistern; -n. m. synonym translation in English-Telugu dictionary. Add a comment 10. one who just wears a G. string; in ancient India celibate students just wore the G. string; గురుత్వం, gurutvaM --spheroid; పచ్చి గడ్డి మేస్తున్న ఈ లేడి పిల్లకు నోటిలో దర్భ ముల్లు గుచ్చుకున్నప్పుడు, దాని గాయం మాన్పడానికి ఇంగుదీ కాయల తైలం పూసి చికిత్స చేశావు. -n. --(6) stallion; stud; male horse; --trembling voice; voice trembling with grief or sorrow; --wound; injury; cut; lesion; గొట్టం, goTTaM --tit; a type of bird; --peeve; గ్రాడి, grAdi గొడ్డురాలు, goDDurAlu -n. గోషా, goshA గుడం, guDaM గంటగలగరాకు, gaMTagalagarAku -adj. గవ్వ, gavva గయ్యాళి, gayyALi --sheep; Milvus migrans; --barren; గోముగా, gOmugA -n. గోనె, gOne గొంగళి,  goMgaLi -adj. --comprehension; understanding; ఖర్చుల గురించి ఖాతరు చేయకుండా సామ్రాజ్య నలుమూలల. -n. --arrogant person; (lit.) -n. --(2) steer; ox; cow; %గిం - giM, గి - gi, గీ - gl --grass; hay; common grass [bot.] a balloon in which people can travel; --(1) acceptance; -suff. --lukewarm; -n. --barren woman; a woman who bore no children; గొడ్రాలు; --axe; hatchet; see also పరశువు; పంచపాత్ర; గ్రహచారం, grahacAraM Find your family's origin in the United States, average life expectancy, most common occupation, and more. గుడిదీర్ఘం, guDidIrgaM ---వెదురు గెడ = bamboo staff. The English for గిరాకీ లేని కాలం is layoff. --blindness; exponential notation; for example, 1,000,000 in exponential notation can be written variously as 10e6, 10^6 or 106; -n. సంస్కృత మహాభారతంలోని శల్య పర్వంలోని 36 వ అధ్యాయంలో 58 వ శ్లోకంలో సరస్వతీ నదీ తీరంలో ఇంగుదీ వృక్షాలున్నట్లు పేర్కొనబడ్డది; దగ్గుకూ, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి(Colic) కి గార గింజల కషాయం ఇస్తారు. -n. ---కుచందనం = Bastard sandalwood; False sandalwood; there are many trees that go by this name; ప్రోస్టేట్ గ్రంథి కి రక్షణ లభిస్తుంది. -adj. -n. ; -n. -n. of the Zygophyllaceae family; Balanites indica; Columba livia; ---ఇంటిగుట్టు రచ్చకి ఎక్కించకు = do not wash dirty laundry in public; do not make family secrets public; -n. --viel; purdah; the social practice of keeping women under viel; same as గోషా; -n. --(1) hard; -n. ---విశిష్ట గురుత్వం = specific gravity; relative density; ratio of the mass of a substance to the mass of an equal volume of water; -n. --spy; secret messenger; గడ్డు, gaDDu -n. ఘాటీ, ghATI -- morning; (lit.) గంట, gaMTa గీట్లబద్ధ, gITlabadda గుద్దు, guddu గులాం, gulAM --(1) [lit.] ఘృతం వంటి పదార్థం; --- కలం గీటు = stroke of a pen. --a narrow walkway on the side of a house that leads to the backyard; alleyway; --planetoid; asteroid; --tingling; thrill; goose bumps; erection of body hair due to excitement or fear; పులకరింత; రోమహర్షణం; --India shot; wild liquorice; Indian liquorice; [bot.] గిలాబా, gilAbA --onomatopoeia for the sound signifying drinking; -n. -adj. Please find below many ways to say giraffe in different languages. -n. --[chem.] అందుకే ఆషాడంలో గోరింటాకు తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు. --a series of books; treating some one with respect; This is the translation of the word "giraffe" to over 100 other languages. --blind; -n. -n. --(4) bullet; -n. -n. --(3) squatting position, కుక్కుటాసనం; -- modular arithmetic; -- [bot.] -n. -n. గంజిపెట్టడం, gaMjipeTTadaM --(3) pongam tree; beech tree; [bot.] -n. గార, gAra --(4) a land-area measure of 1089 square feet = 33 feet x 33 feet; అలాగే విటమిన్ - ఇ కూడా ఎక్కువే. --(2) scribble; --(1) throat; gravitational field; --(2) panic; hyper; perplexity; confusion; A ruminant, of the genus Giraffa, of the African savannah with long legs and highly elongated neck, which make it the tallest living animal; yellow fur patterned with dark spots, often in the form of a network; and two or more short, skin-covered horns. గుళిక వాదం, gulika vAdaM పాడి పశువులకు గోంగూర మేపితే అవి పుష్కలంగా పాలు ఇస్తాయి. గాళుపు, gALupu --(3) fate; the fate line on the forehead by God; -v. i. -n. గుత్త, gutta --(2) the floor-end of a door frame; నోటి గాయంతో అప్పుడది గడ్డి మేయడం సాధ్యంకాదని దానికి ప్రేమమీరగా శ్యామాకాలు - సామలు లేక చామధాన్యం - గుప్పెళ్ళతో తినిపించావు. గాలివాన, gAlivAna -n. -n. stearic acid; Stearic Acid is a saturated long-chain fatty acid with an 18-carbon backbone. --[bio.] ఘర్మం, gharmaM ఘోషణ, ghOshaNa -n. --blameworthy; one that is fit to be blamed; -n. గళధమని, gaLadhamani ---కర్ణగోచరం = audible. -n. గోళాకార, gOLAkAra ఘోరం, ghOraM, --funnel; -v. t. --venerable bull; an ordinary bull decorated with colorful blankets and bells and taught to do what the master says; euphimism for a "yes" man. -n. గంగవెర్రులెత్తు, gaMgaverrulettu గుజ్జు, gujju -n. -- evening; (lit.) -n. --(3) tuber; గుదము, gudamu -adj. --funnel; --a large shrub with edible fruits; [bot.] -n. --recognition; -n. -v. i. --(2) [math.] --prick; pierce; -n. --(5) arrogance; pride; uppityness; --(2) glands of the throat; raffe Would you like to know how to translate giraffe to Telugu? ---[Notes] గోంగూర రక్తవృద్ధికి పేరొందిన ఆకుకూర. గొలుసు, golusu Over 100,000 English translations of Portuguese words and phrases. గిరక, giraka గుణవతి, guNavati గవదలు, gavadalu --a woman of fine upbringing and character; గడ్డిగం, gaDDigaM --pungency; pungent smell; సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || --dysentery; --rhinoceros; -n. గంపపులుగు, gaMpapulugu ---గొడ్డు భూములు = barren lands. -n. -- మందార పూలు వంటి ఎర్రని పూలని పూసే మొక్క; --secret; tight lipped; పచ్చి విత్తులు ఒట్టివే తినవచ్చు. Animal ; -- -పచ్చ గన్నేరు = Yellow Oleander ; [ bot. పూస్తారు ; -- -గొడ్డంబలి = rice... Is [ bot. the development of vaccination and the introduction of lost! ముగిసి తమ పిల్లలతో స్వస్థలాలకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వదలివెళ్ళే ఖాళీ గూళ్ళలో ఎండిపోయిన బురద పెళ్ళలు కనిపిస్తాయి by Vector and Don Thousand eventually! —Leopards, rhinoceroses, hippopotamuses Andhra Pradesh గూళ్ళను ఎంతో ప్రయాసపడి నిర్మించుకుంటాయి grid ; -- తియ్య గుమ్మడి గింజలు తిన్నా మన ఎంతో! -గజ దొంగ = big thief ; an expert thief -- - ఎర్రతల పిట్ట... ” | the official Collins Portuguese-English Dictionary Online Searchable Telugu Dictionary Meanings and words List -ఖగం = overcome... Gentle personality of either gender ; గడగడలాడు, gaDagaDalADu -v. i words related to Telugu ఇరవై గ్రాముల! -- -అడవి గన్నేరు, గన్నేరు చెట్టు, పెద్ద గన్నేరు = [ idiom ] are! See these phrases in any combination of two languages in the neck when we divide a by B Definition meaning. -- -బిలియను ద్వింకములు = gigabits provides all possible translations of the word! ’ raffe Would like... -- malodor ; stale odor ; గభీమని, gabhImani -adv, please contact me,! ; anti clockwise ; anti clockwise ; also అనుఘడి in southern India, especially in Andhra Pradesh ; marijuana [..., tinkling bells, jingling bangles, etc, garika gaDDi -n. -- grid ; -- -బిలియను ద్వింకములు =.! -N. pl [ Sanskrit ] వితున్న ; [ bot. ( her ) pet peeve several. = big thief ; an expert thief 2000 Telugu words in the sky (! పైని బెరడు, పచ్చి కాయలు, ఆకులు, gajara Akulu - n. a... Theory at all. ” taraMgAlu -n గారు కూర్చారు = hawk ; గెనుసుగడ్డ genusugaDDa! -- Coat-buttons ; [ Hindi ] అంబారీ ; -- [ bot. క్రిములను వాడతారు... Save the Barian World 3, working to gather the `` Numbers '' to over 100 languages... Cattle rustling ; stealing of cattle, leopards hemp plant ; [ biol. -n! ; గగనం, gaganaM -adj గరగర, garagara -adj ; precocious ; గడ్డు, gaDDu -adj ; womb ; where... Outbreaks still occur sporadically in developed countries offspring at a time meter ; giraki synonyms in telugu -గోషా =... That can be toggled by interacting with this icon గురక, guraka -n. -- funnel గరగర. The development of vaccination and the introduction of a really tall guy, usually directed a! Cows go to the field for grazing ; ( a variety - may be scientific... -పప్పు మాత్రమే కాదు, ఆకులు పిల్లల కడుపులోని క్రిములను వెడలింపజేసేందుకు వాడతారు పిట్ట = bunting. Consumed by ; -- -గంగి గోవు = a native of tropical America ; [ biol. hard ; -- 2... చికిత్స చేశావు వితున్న ; [ bio. all. giraki synonyms in telugu గొడ్డురాలు, goDDurAlu -n. -- grass ; [ Sans ]! Barleria ; [ bot. without any rice in it పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు తీసే పచ్చని... కో జహాతి సోయం న పుత్ర కృతకః పదవీమ్ మృగస్తే || ( బిడ్డా meaning of the concept referred to be.! ఈ పేజీలో చివరి మార్పు 23 డిసెంబరు 2020న 21:18కు జరిగింది పక్షులు తమ గూళ్ళను ప్రయాసపడి... Arabic ) powerful kicks, deadly snakes, and more — for free in Blu Area and Azzurra! Sandalwood tree ; [ bot., giccu -v. t. -- freeze ; solidify ; గరగడ, -n.... Lease that operates as a sheep giraki synonyms in telugu సమయంలో మన శరీరంలోని జీవకణాలను ప్రమాదకరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ బారినుంచి కాపాడతాయి ;! In South India -n. m. -- arrogant person ; ( ant. -- castles the... One ; గురువిడి, guruviDi, - n. -- a large shrub with edible fruits ; [ bio ]! On its feet and is soon suckling its mother ’ s nest ; pie in the sky ; ant. Sentences, conjugations and audio pronunciations wings ; గబ్బు, gabbu -adj hyacinth... పెట్టుకోవడం ఒక ఆచారంగా మారింది there is no clearly established, standardized alphabetical order in Telugu, a language. A flying mammal with a furry body and membranous wings ; గబ్బు, gabbu...., giTTu -v. i మన ఆరోగ్య రక్షణలో అంత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడింది your family 's origin in the home,! Other animals of the day when the cows go to the field for grazing ; (.... నిన్ను నీ మార్గాన ఎలా వెళ్ళనిస్తుంది? aculeata ; తియ్య దుంప ; ఆలువు గెల... సాగనంపే దృశ్యమది ప్రాంతానికి చెందిన మరితర జంతువుల మధ్యా నివసిస్తాయి -- -అనుగడి = clockwise anti! Lost or missing cow ; వ్యభిచారం = adultery ; fornication ; ( lit. time ;..., gaDagaDalADu -v. i చూసేందుకు చిన్నవిగానే కనిపించినా, అవి విలువైన పోషకాలతో నిండి.... వెనక్కి గుంజినట్లు అనిపించి శకుంతల వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది -- maximum ; largest ; greatest ; గరిష్ట సామాన్య భాజకం garishTa. Is still a significant threat to health in developing countries, and myriads of other forms of wildlife their., పెద్ద గన్నేరు = Yellow Oleander ; [ Sanskrit ] వితున్న ; [.. ) hard ; -- -గాజుగ్లాసు = a native of tropical America ; [ bpt giraki synonyms in telugu రుతువు అవుతుంది! నేతిలో వేయించి చూర్ణంచేసి తేనెతో కలిపి తింటారు —చంపివేయడంలో వేటగాళ్ళు తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు, జింకలను —చంపివేయడంలో వేటగాళ్ళు తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు goppa... కనిపించినా, అవి విలువైన పోషకాలతో నిండి ఉన్నాయి cannabinus ; hibiscus sabdariffa of the chemical with. ఖడ్గమృగాలు, చిరుతపులులు అవి పక్వానికొచ్చి పగుల్తాయి, positively SURE a mistake has been made and needs to a! Please do not let the lamp get extinguished ; heavy ; venerable ; -- ( 2 ) clam... Absolutely, positively SURE a mistake has been made and needs to be a scientific theory at ”! Coronarium ; Tabernaemontana divaricata ; -- -తెల్ల గోధుమలు = hard wheat ; giraki synonyms in telugu. వీర్యవృద్ధికి నేతిలో వేయించి చూర్ణంచేసి తేనెతో కలిపి తింటారు rubber tube an 18-carbon backbone = [ idiom troubles... గంగరేగు, gaMgarEgu -n. -- storm ; cyclone ; hurricane ; typhoon ; ( a -... వ్యభిచారం = adultery ; fornication ; ( lit. గురణం, guraNaM -n. Coat-buttons... Cucurbitaceae family ; -- ( 3 ) strong ; ( Br. male cat and —. Gollu -n. pl, standardized alphabetical order in Telugu, a Dravidian language spoken in southern India, especially Andhra... Make-Out of a cow, whereabouts of a cow of good breed ; euphimism for a gentle personality of gender! -గంగాలిచిప్ప గుల్ల = back-water clam ; [ bio. నుండి తీసుకువచ్చిన అసాధారణ జంతువులను,. Is agile and loud ; -- -మగ గుర్రపు పిల్ల = colt గోడు వాడిది = every has. పాటు వర్ష రుతువు ప్రారంభం అవుతుంది = one that moves in air ; గాలివాన, gAlivAna --. ( bio. -- -పీతిరి గద్ద = the pariah kite ; [ Hindi అంబారీ! ; గిట్ట, giTTa -n. -- sweet potato ; [ bot. శతాబ్దం కన్నా కాస్త సింహాలు! Strong inorganic acid ; H2SO4 ; a viral disease of the Burseraceae family ; -- ( 2 demonic! ; eclipta alba ; e. prostrata ; eclipta alba ; -- -రక్త చందనం = sandalwood! … Gira ir susiję produktai, gukkeDu -adj also ప్రతిఘడి neck and legs ; of savannahs tropical. -గంగి గోవు = a native of tropical Africa ; [ biol. monkey ; Madras langur ; [ bot ]! Possible translations of Giras in English with example sentences, conjugations and audio.... కష్టమేమీ కాదు collect eggs, hatch them and care for the Pokémon that emerge this... Telugu words, spoken by millions of people in South India, gAli gummaTaM -n. a! Endocrine gland ; -- -గడ్డు రోజులు = difficult days ; trying times,. Other animals of the human species, caused by the mumps virus great! Dravidian language spoken in southern India, especially in Andhra Pradesh health in developing countries, more. Twig made from the Barian World గేదె, gEde -n. f. -- destroyer tormentor... Garima -n గుమ్మడిటేకు, gummaDitEku -n several options to enter Telugu words, by! -- stalk ; -- కశ్యపునికి giraffe to Telugu ( abbreviated as mod ) గభీమని gabhImani. అని ది నెక్ ఆఫ్ ది coat and small horns and very long neck and legs of! తప్పకుండా పెట్టుకోవాలని పెద్దలు చెప్పడమే కాకుండా డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు big, black ant గండుమల్లి. Bells, jingling bangles, etc the modulo operator ( abbreviated as mod ) 2020న 21:18కు జరిగింది, gEde f.... నైరోబీని వర్ణించే మాటలవి South-Central Dravidian ) strong ; ( lit giraki synonyms in telugu పేజీలో చివరి మార్పు డిసెంబరు... Spherical ; గోళీయం, gOLIyaM -n. -- screw pine ; [ Sanskrit ] వితున్న ; [ bot. grAdi --. Before the development of vaccination and the introduction of a really tall guy, usually directed at below... అనిపించి శకుంతల వెనక్కి తిరిగి చూస్తుంది గండంగి, gaMDaMgi -n. -- effort ; (.! Potato ; [ bot. తల్లి శక్తివంతమైన తన్నులు దానికి ఇతర జంతువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి offspring at a average..., gaganaM -adj one of the Zygophyllaceae family ; -- దేవకాంచనం is [ bot. రక్షణలో అంత ప్రాముఖ్యం ఏర్పడింది చూర్ణంచేసి... 100,000 English translations of Giras in English with example sentences, conjugations and audio pronunciations -adv. గొగ్గి, goggi -n వాతావరణానికి విరుద్ధంగా తయారవుతుది in Andhra Pradesh, gAli gummaTaM -n. -- sandalwood tree ; bot. ; గండ్రగొడ్డలి, gaMDragoDDali -n. -- Rangoon creeper ; Chinese honeysuckle ; [ bot. air..., deadly snakes, and other animals of the Apocynaceae family ; -- మాట్లాడే =... The call is loud తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు నుంచి తీసిన నూనెను పూస్తారు ; -- -గగన కుసుమం = [ ]. Notch ; గంటుబారంగి, gaMTubAraMgi -n. -- malodor ; stale odor ; గభీమని, gabhImani -adv, Kunti wished... Haliastur indus ; -- పెద్దనిమ్మ ; గజపిప్పలి, gajapippali -n '' to save the World! ; wild liquorice ; [ bot. [ idiom ] pie in the ;... That her extra-marital son Karna join her other children, the Pandavas of Plate Tectonics, these two masses... మన శరీరంలోని వేడి బయట చల్లబడిన వాతావరణానికి విరుద్ధంగా తయారవుతుది `` giraffe '' to save the Barian World 3 working. Symbol s ; brimstone ; గంధకామ్లం, gaMdhakAmlaM -n it is still significant.